0909 046 613

Lazer PE-025B-8 Lazer PE-025B-8

Lazer PE-025B-8

1.400.000
Ngưng sản xuất

Sản phẩm, phụ kiện và dịch vụ gồm có:

  • Thông tin chung
  • Thông số kỹ thuật
  • Hướng dẫn sử dụng
  • Video giới thiệu
  • Bảo hành

Thông tin chung

Parade Bass Drum W/Beaters & Sling, 18" x 8" trống đội

PE-024

A. Bass Drum 22" x 8", 10" W/ Beaters & Sling

B. Bass Drum 20" x 8", 10" W/ Beaters & Sling

C. Bass Drum 18" x 8", 10" W/ Beaters & Sling

 

PE-025

A. Snare Drum 14" x 8", 10" W/ Sticks & Sling

B. Snare Drum 12" x 8", 10" W/ Sticks & Sling

 

PE-026

A. Tenor Drum 14" x 8", 10" W/ Beaters & Sling

B. Tenor Drum 12" x 8", 10" W/ Beaters & Sling

 

Thông số kỹ thuật

Hướng dẫn sử dụng

Thông tin đang cập nhật, vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH - TM – DV Âm nhạc Việt Thanh

Địa chỉ: 613 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, TP.HCM

Hotline: 0909 046 613

Website: www.pianovietthanh.com.vn

Video giới thiệu

Bảo hành

Thông tin đang cập nhật, vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH - TM – DV Âm nhạc Việt Thanh

Địa chỉ: 613 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, TP.HCM

Hotline: 0909 046 613

Website: www.pianovietthanh.com.vn

Đánh giá sản phẩm

Sản phẩm liên quan

10.200.000
9.600.000
6.600.000