0909 046 613

Tư vấn - Kèn
  • Hướng dẫn chọn mua kèn saxophone

    27/06/2017 09:37:00
    Hướng dẫn chọn mua kèn saxophone? Bài viết này Việt Thanh sẽ hướng dẫn chọn mua kèn saxophone cho người mới tập, biết chơi và người chơi chuyên nghiệp.
  • Hướng dẫn chọn mua kèn Harmonica

    26/06/2017 10:36:00
    Hướng dẫn chọn mua kèn Harmonica? Bài viết này Việt Thanh xin chia sẻ cách chọn mua kèn Harmonica cho người mới học và người chơi chuyên nghiệp.