0909 046 613

Tư vấn - Sáo
  • Hướng dẫn thổi sáo trúc 6 lỗ cơ bản cho người mới học

    19/06/2017 15:54:00
    Hướng dẫn thổi sáo trúc 6 lỗ cơ bản cho người mới học đã được trình bày khá nhiều trên mạng đặt biệt là trên youtube, tuy nhiên mình thấy chưa có chi tiết và tổng quan cho lắm và điều này sẽ làm các bạn mới học thổi sáo khó khăn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn cách thổi sáo trúc 6 lỗ một cách tổng quát và cụ thể từng chi tiết về cách bấm lỗ sáo trúc.