0909 046 613

Dịch vụ - Sửa chữa
  • Sửa chữa nhạc cụ

    24/06/2014 20:59:00
    Công ty âm nhạc Việt Thanh chuyển làm Dịch vụ sửa chữa đàn piano, Guitar, Organ.. chuyên nghiệp , bảo trì bảo dưỡng nhạc cụ tại nhà sẽ làm hài lòng quý vị