0909 046 613

Trường nhạc - Thanh nhạc
  • Học thanh nhạc

    26/06/2014 09:48:00
    Học Thanh Nhạc cũng có thể gọi là học hát nhưng học cách hát sao cho đúng kỹ thuật như lấy hơi, ngân giọng… Học thanh nhạc có rất nhiều lợi ích như giúp bạn tự tin hơn khi hát biểu diễn trên sân khấu...