Trường nhạc - Guitar
  • Học đàn guitar làm gì

    08/01/2015 14:58:00
    Mỗi người học đàn guitar đều có một mục đích riêng, vì thế nên lý do để cho người ta học đàn guitar thì nhiều vô kể. Người thích thích âm thanh của nó, người thì là vì đam mê, người thì là vì học để đàn cho bạn bè nghe... Cũng có thể vì sự tiện lơi, sự tinh tế, tao nhã của đàn guitar đã làm cho bạn thích nó. Cho dù là lý do gì, mục đích gì thì việc học đàn guitar cũng có một mục tiêu bao quát, đó chính là những lời trình bày mạch lạc, rõ ràng.
  • Lớp học guitar

    26/06/2014 08:39:00
    Các lớp học guitar được công ty Việt Thanh đào tạo bài bản từ cơ bản đến nâng cao, với đội ngũ giáo viên dày kinh nghiệm, các lớp học guitar sẽ được tổ chức thường xuyên.