0909 046 613

Trường nhạc - Trống & Bộ gõ
  • Học Trống

    26/06/2014 09:45:00
    Học Trống là một bộ môn được giới trẻ đặc biệt yêu thích. Tại trường nhạc Việt Thanh, bạn sẽ được dào tạo một cách chuyên nghiệp về bộ môn này. Hãy đến với chúng tôi để thể hiện phong cách riêng của bạn.