Khác - Melodion

Kèn Melodica là một dụng cụ hoàn hảo cho các bạn mới tập thổi. Melodica Là loại kèn (đàn) gần giống arcodion, nó cũng là 1 nhạc cụ cầm tay thuộc bộ hơi
[First] [Prev]    1     [Next] [Last]
[First] [Prev]    1     [Next] [Last]