Amplifier / Effect - Guitar Effect (cục Phơ)

Ứng dụng công nghệ điện tử, sử dụng công thức toán học – vật lý học, những cục phơ hoàn thành tốt khả năng bẻ gãy tiếng đàn ghi-ta điện để cho ra những tiếng độc và lạ. Nhỏ gọn, tiện lợi cho việc di chuyển, cục Phơ góp phần máu lửa vào những buổi biểu diễn.
[First] [Prev]    1 2 3 4 5 6     [Next] [Last]
[First] [Prev]    1 2 3 4 5 6     [Next] [Last]