Trống - Trống Cajon

Trống Cajon là một nhạc cụ thuộc bộ gõ được các nô lệ gốc châu Phi sống tại châu Mỹ sáng tạo ra vào thế kỷ 18. Trống Cajon tương đối gọn nhẹ, có thể sách đi dễ dàng.
[First] [Prev]    1     [Next] [Last]
[First] [Prev]    1     [Next] [Last]