Đàn organ - Synthesizers keyboard

Để tạo nên một cây vũ khí tốt, cần nguyên liệu tốt. Cũng như vậy, để tạo nên một tiếng đàn tuyệt đỉnh, cần một cây đàn tuyệt đỉnh. Roland luôn là thương hiệu đi đầu về sound tiếng. Vì thế, khi sở hữu một cây đàn Roland Synthesizer, bạn đã sở hữu một kho “vũ khí” một không hai cho các buổi biểu diễn
[First] [Prev]    1 2     [Next] [Last]
[First] [Prev]    1 2     [Next] [Last]