Amplifier / Effect - Roland

Amplifier và cục Phơ (guitar effect) là những dụng cụ cần thiết cho những buổi biểu diễn chuyên nghiệp hay những buổi tập band.
[First] [Prev]    1 2 3 4     [Next] [Last]
[First] [Prev]    1 2 3 4     [Next] [Last]